Konsulting

Konsulting Sensu largo to jakakolwiek forma zapewniania pomocy dotyczącej zawartości, procesu i struktury zadania bądź serii zadań, w przypadku których konsultant nie jest właściwie odpowiedzialny za wykonanie konkretnego zadania, lecz pomaga tym, którzy są obarczeni taką odpowiedzialnością.

(Fritz Stele)

Konsulting Sensu stricte to zakontraktowane usługi doradcze – świadczone przedsiębiorcom przez wykwalifikowane i przeszkolone osoby, które wspierają przedsiębiorstwo klienta w sposób obiektywny i niezależny, przy rozpoznaniu problemów zarządczych i ich analizie, polecają konkretne rozwiązania tych problemów i pomagają, zgodnie z życzeniem klienta, w procesie implementacji tych rozwiązań.

W czasach, gdy zarówno procesy wewnątrz organizacji, jak i całe systemy powiązań między przedsiębiorstwami są coraz bardziej rozbudowane i skomplikowane, korzystanie z usług firm doradczych z przywileju dla nielicznych stało się niemalże powszechną koniecznością. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom swoich klientów oraz w celu podniesienia poziomu specjalizacji i profesjonalizmu wykonywanych świadczeń, firmy konsultingowe podzieliły swoje usługi na wiele rodzajów.

Firma Mado Systemy w swojej ofercie posiada usługi konsultingu w zakresie serializacji, agregacji, pakowania, konserwacji, kalibracji i utrzymania urządzeń oraz pomieszczeń w stanie skwalifikowanym. Gdyby byli Państwo zainteresowani konsultacją w innych obszarach swojej działalności zapraszamy do kontaktu.

Serializacja, agregacja i pakowanie w Twojej firmie

Konsulting w zakresie wdrażania nowych rozwiązań serializacji, agregacji i pakowania w farmacji i przemyśle spożywczym.

Zobacz więcej

Twoje korzyści

  • możliwe wdrożenie sprawnego i finansowo efektywnego procesu serializacji i agregacji w przeciągu 8 tygodni
  • usprawnienie procesu serializacji i agregacji
  • zmniejszenie ilości alertów z hub poprzez analizę procesu oraz eliminację błędów

Konserwacja, kalibracja i utrzymanie urządzeń oraz pomieszczeń w statusie skwalifikowanym

Opracowanie kompleksowego podejścia do konserwacji, kalibracji i przeglądów z uwzględnieniem analizy krytyczności podzespołów urządzeń i systemów w odniesieniu do ich wpływu na krytyczne atrybuty jakościowe produktu leczniczego.

Zobacz więcej

Twoje korzyści

  • spełnienie wymagań GMP
  • bardziej efektywne zarządzanie parkiem maszynowym ukierunkowane na krytyczne elementy urządzeń
  • bardziej efektywna realizacja procesu konserwacji poprzez nastawienie na najbardziej krytyczne podzespoły
  • oszczędności OPEX