Inspekcja
X-ray

Technologia X-ray

Jak, dla kogo i co jest fizycznie możliwe?

W produkcji przemysłowej jakość powinna mieć najwyższy priorytet ze wszystkich jej aspektów. Dostarczenie wadliwych towarów może błyskawicznie wywołać fatalne konsekwencje. Wycofanie produktu z rynku jest niezwykle kosztowne oraz może spowodować utratę wizerunku i wiarygodności producenta. Ponadto istnieje ryzyko utraty zdrowia i życia klienta, wynikające z dostarczenia wadliwego produktu. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w sprzedaży detalicznej, producenci potrzebują zaawansowanych i w pełni zautomatyzowanych systemów kontroli, które w sposób ciągły oraz niezawodny gwarantują jakość bez ograniczania wydajności. Nasza wszechstronna oferta nowoczesnych i wydajnych skanerów X-ray zapewnia maksymalne bezpieczeństwo w kontekście kontroli jakości. Wspólnie z Państwem, tworzymy fundamenty pod stabilną lojalność klientów. Skanery X-ray są projektowane jako systemy zapewnienia jakości w oparciu o standardy takie jak HACCP, BRC czy IFS. Nasze zaawansowane technologicznie urządzenia wykrywają ciała obce w postaci metalu, szkła, kamienia czy tworzyw sztucznych o różnych gęstościach, jednocześnie weryfikując produkty pod względem kompletności, prawidłowego kształtu, czy poziomu wypełnienia.

Warunkiem skutecznej detekcji ciał obcych są obrazy najwyższej jakości. Wszystko zaczyna się zatem od wyboru optymalnego źródła promieniowania rentgenowskiego wraz z najlepszymi odbiornikami oraz komputerami o bardzo dużej mocy obliczeniowej zarządzanymi przez oprogramowanie oprogramowanie z wieloma narzędziami do obróbki obrazów. Modułowy system technologii X-ray obejmuje monobloki chłodzone powietrzem, jak również chłodzone cieczą ceramiczne tuby z oknami berylowymi. Regulowany generator wysokiego napięcia zasila lampę rentgenowską wyposażoną w kolimator. Kolimator koncentruje wiązkę promieniowania w kierunku wysokowydajnej kamery. Produkt jest weryfikowany, gdy znajdzie się pomiędzy lampą X-ray, a kamerą na zintegrowanym przenośniku taśmowym. Uzyskane obrazy rentgenowskie wysokiej rozdzielczości przedstawiają profil gęstości kontrolowanego produktu. Ciała obce są wykrywane na podstawie wyższej gęstości właściwej. Zdjęcia wyświetlane są na 15-calowym panelu sterowania z ekranem dotykowym. Jednocześnie, za pomocą autorskiego oprogramowania do przetwarzania obrazu, są one weryfikowane pod kątem uprzednio zadanych, możliwych defektów tj. zanieczyszczenia, deformacji produktu, dewiacji poziomu wypełnienia czy ewentualnej niekompletności. Uszkodzone produkty mogą być usuwane z linii przy pomocy różnych separatorów. Kontrola odrzutu (opcja) monitoruje ten proces. W celu zapewnienia pełnej identyfikowalności, obrazy odrzuconych produktów są archiwizowane wraz z datą i godziną.

Systemy inspekcji X-ray

Portfolio skanerów do detekcji ciał obcych

Zatem kilka słów o nich samych. Dzięki swojej modułowości, skanery X-ray serii SC są ekonomiczne. Poprzez analizę potrzeb klienta nasz dostawca buduje optymalnie dostosowane urządzenia w higienicznej konstrukcji, jednocześnie zapewniając ciągłe wsparcie klientom w dążeniu do maksymalnej produktywności oraz bezpieczeństwa produktu. Z powyższego wynika mnogość wariantów w zakresie technologii X-ray, technologii transporterów oraz akcesoriów. Dla naszych klientów oznacza to największą możliwą elastyczność przy zadanej konfiguracji produktu. Podstawą idealnego systemu kontroli jest zawsze kompaktowy segment bazowy, łatwy do integracji w każdej linii, który może zostać z łatwością uzupełniony o moduły niezbędne dla niezawodnego funkcjonowania w środowisku klienta. Nie ma konieczności uprzedniego rozdzielania produktów. Modułowy system skanerów rentgenowskich jest jedynym na rynku, który może automatycznie ustawić odstęp pomiędzy kontrolowanymi produktami. Ta przewaga znacząco obniża koszt inwestycji, co w wielu przypadkach umożliwia instalację nieosiągalnej wcześniej technologii rentgenowskiej.