Polityka prywatności

Polityki prywatności i stosowania plików cookies

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług oferowanych przez serwis internetowy Mado Systemy Sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Gdańsku (dalej: Serwis)
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w Serwisie jest Mado Systemy Sp, z o,o, sp.k., 80-298 Gdańsk, ul Kartuska 462, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000622252, NIP: 5842750483 (dalej: Administrator).
 3. Korzystając ze strony internetowej www.madosystemy.com, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę. Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z polityką prywatności i przestrzegać jej postanowień. Jeżeli Użytkownik serwisu internetowego nie wyraża zgody na postanowienia Polityki Prywatności, powinien zaprzestać jego użytkowania.
 4. Korzystanie z serwisu internetowego www.madosystemy.com nie wiąże się ze zbieraniem przez Mado Systemy Sp. z o.o.sp.k. danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostaną one podane przez Użytkownika dobrowolnie przez formularz kontaktowy. Podane przez Użytkowników dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie do konkretnych celów i dotyczą odpowiedzi na przesłane zapytanie
  poprzez formularz kontaktowy.
 5. Przy pierwszej wizycie na stronie www.madosystemy.com użytkownik jest informowany o używaniu plików cookies. Pozostając na stronie użytkownik akceptuje stosowanie plików cookies na stronie internetowej. Brak zmiany, po stronie użytkownika, ustawień przeglądarki, jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na użycie plików „cookies”.
 6. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług w Serwisie. Wykorzystywane pliki typu cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i są zbierane wyłącznie do celów statystycznych. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia swojej przeglądarki, w zakresie obsługi i zapisu plików cookies.
 7. Do przetwarzanych i gromadzonych przez Administratora danych przysługuje wgląd użytkownikowi Serwisu, który je przekazał. Użytkownik ma również prawo do modyfikacji tych danych, żądania ich usunięcia oraz ograniczenia lub zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W dowolnym momencie użytkownik może również żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu. Zgromadzone dane nie będą powierzane, udostępniane ani sprzedawane podmiotom trzecim. Odbiorcami danych osobowych mogą natomiast być organy, instytucje oraz podmioty uprawnione na mocy przepisów prawa, a także podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora danych (np. obsługa prawna, IT, marketingowa, księgowa)
 8. Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich modyfikacji, wysyłając e-mail na adres biuro@madosystemy.com. Podanie przez Użytkownika danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić udzielenia odpowiedzi na zapytanie.
 9. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych, które działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez Serwis. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się uważnie zapoznać.
 10. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce prywatności serwisu, co  może zostać spowodowane przez rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój Serwisu. O wszelkich zmianach będziemy informować użytkowników w sposób widoczny i zrozumiały.
 11.  Korzystając z strony internetowej www.madosystemy.com, Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z naszą polityką prywatności i wyraża na nią zgodę.