Kwalifikacja

Poprawne i powtarzalne działanie urządzeń jest kluczowe dla uzyskania produktów gotowych spełniających zdefiniawane krytyczne atrybuty jakościowe czy też zapewnienia poprawnych wyników pomiarowych.

Urządzenia określone jako krytyczne mogą uzyskać oficjalne dopuszczenie do udziału w procesie po uzyskaniu pozytywnego wyniku kwalifikacji. Poprzez kwalifikację urządzeń rozumie się uzyskanie udokumentowanych dowodów potwierdzających, że są zdolne do ciągłej,stabilnej i powtarzalnej pracy w zakresie wyspecyfikowanych granic i tolerancji.

Zgodnie z zasadami GMP należy udowodnić, że proces, w którym używa się określonych materiałów i urządzeń prowadzi w powtarzalny sposób do otrzymania produktu wymaganej jakości.

Firma Mado Systemy w swojej ofercie posiada m.in. usługi kwalifikacji budynków farmaceutycznych form sterylnych oraz niesterylnych, kwalifikacji i rekwalifikacji urządzeń, kwalifikacji krytycznych systemów pomocniczych oraz systemów skomputeryzowanych. Gdyby byli Państwo zainteresowani przeprowadzeniem kwalifikacji w innych obszarach swojej działalności zapraszamy do kontaktu.

Kwalifikacja nowych i modernizowanych budynków farmaceutycznych form niesterylnych oraz sterylnych.

Opracowanie podejścia i realizacja kwalifikacji nowych lub modernizowanych budynków produkcji farmaceutycznej, biotechnologicznej, konfekcjonowania, pomieszczeń laboratoryjnych, magazynów, chłodni itp.
W zakres prac wchodzi utworzenie URS, Analizy ryzyka oraz opracowanie dokumentacji kwalifikacyjnej QP/DQ/IQ/OQ/PQ/RQ oraz realizacja.
Dodatkowo oferujemy możliwość kwalifikacji w pełnym zakresie, nawiewów laminarnych, central wentylacyjnych czy dygestoriów.

Zobacz więcej

Twoje korzyści

  • optymalizacja procesu kwalifikacji
  • minimalizacja ilości testów
  • realizacja kwalifikacji w możliwie krótkim okresie
  • opracowanie podejścia do monitoringu warunków środowiskowych jako opcja

Kwalifikacja i rekwalifikacja urządzeń

Kompleksowe podejście do kwalifikacji i rekwalifikacji urządzeń z uwzględnieniem dokumentów takich jak: URS/RA/TM/SIA/FAT/SAT/DQ/IQ/OQ/PQ/RQ.
(moduły serializacyjne, moduły agregacyjne, blistrzarki, kartoniarki, biny transportowe, mieszalniki, linie przesiewające, młynki, wagi, etykieciarki, rozlewarki, tabletkarki, kapsułkarki, linie granulacyjne, maszyny powlekające, centrale wentylacyjne itp.)

Zobacz więcej

Twoje korzyści

  • uzyskanie dokumentacji jakościowej spełniającej wszystkie wymagania GMP oraz zapisy zawarte w poszczególnych przewodnikach branżowych
  • pełna rekwalifikacja umożliwiająca zmapowanie urządzenia umożliwiającego poprawę / udoskonalenie pracy zasobu
  • odbudowanie pełnej dokumentacji kwalifikacyjnej

Kwalifikacja krytycznych systemów pomocniczych

Kompleksowe podejście do kwalifikacji i rekwalifikacji systemów pomocniczych z uwzględnieniem dokumentów takich jak: URS/RA/TM/SIA/FAT/SAT/DQ/IQ/OQ/PQ/RQ.
Systemów generowania i dystrybucji sprężonego powietrza, azotu, dwutlenku węgla, argonu, propanu, etanolu, wody PW, wody WFI.

Zobacz więcej

Kwalifikacja Systemów Skomputeryzowanych

Kompleksowe podejście do kwalifikacji i rekwalifikacji systemów skomputeryzowanych z uwzględnieniem dokumentów takich jak: URS/RA/TM/SIA/DQ/IQ/OQ/PQ/RQ.

Zobacz więcej

Twoje korzyści

  • kwalifikacja systemów skomputeryzowanych zgodnie z aktualnymi wytycznymi GAMP
  • kategoryzacja poszczególnych systemów w firmie na GMP i non-GMP (optymalizacja podejścia do realizacji okresowych przeglądów i potwierdzania statusu „skwalifikowany”)