Verifarma Medical DevicesVerifarma Medical Devices to kompleksowe rozwiązanie, pozwalające producentom wyrobów medycznych na zarządzanie etykietami, zgłoszeniami i wymogami jakościowymi w odniesieniu do europejskich przepisów dotyczących wyrobów medycznych (MDR) i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR).

Wszechstronny zestaw rozwiązań Verifarmy pozwala producentom wyrobów medycznych na zarządzanie procesem etykietowania, zgłaszania i wymogów jakościowych, w zgodności z nadchodzącymi przepisami UE dotyczących wyrobów medycznych (MDR) i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro (IVDR).

Nowe przepisy UE dotyczące wyrobów medycznych

(przyjęte 5 kwietnia 2017 i opublikowane 5 marca 2017)

 • Dyrektywa 90/385/CEE dotycząca wyrobów medycznych aktywnego osadzania
 • Dyrektywa 93/42/CEE dotycząca wyrobów medycznych
 • Dyrektywa 98/79/CE dotycząca wyrobów medycznych używanych do diagnozy in vitro

Główne zmiany nowych przepisów:

 • Włączenie w zakres niektórych urządzeń estetycznych
 • Minimalne wymagania dotyczące utylizacji produktów jednokrotnego użytku
 • Ostrzejsza kontrola urządzeń wysokiego ryzyka przez MDCG przed zwolnieniem na rynek
 • Dodatkowe zasady badań i testów klinicznych
 • Zwiększone znaczenie i nadzór organów kontrolnych
 • Założenie rozległej europejskiej bazy danych wyrobów medycznych (EUDAMED). Udostępnienie wielu informacji publicznie
 • Wprowadzenie systemu UDI


Główne terminy:Verifarma MD – UDI

Rozwiązanie do etykietowania wyrobów medycznych na poziomie przedsiębiorstwa. Rozwiązuje problem generowania i drukowania informacji (UDI) na etykiecie/opakowaniu wyrobu medycznego.

Verifarma MD – Zarządzanie UDI

Rozwiązanie do etykietowania urządzeń medycznych na poziomie przedsiębiorstwa. Rozwiązuje problem generowania i drukowania informacji (UDI) na etykiecie/opakowaniu urządzenia.

 • Przydzielanie numerów identyfikacyjnych dla wszystkich wyrobów oraz poziomów pakowania, w tym zestawów i produktów złożonych
 • Generowanie numerów seryjnych / numerów partii
 • Zarządzanie master data struktury UDI: definiowanie nośników danych i ich zawartości
 • Wsparcie przy uzyskaniu członkostwa organów wydających kody firmowe (np. GS1, HIBCC)
 • Zarządzanie UDI
 • Nadawanie nowych UDI-DI
 • Automatyczne połączenie z drukarkami, skanerami i liniami produkcyjnymi.
 • Przechowywanie i zarządzanie danymi
Zobacz więcej

VERIFARMA MD - EUDAMED

Rejestracja oraz raportowanie wymaganych informacji do odpowiedzialnych organów. Zgłaszanie wymaganych informacji (UDI, dane, dokumenty) do Eudamed oraz partnerów biznesowych.

 • Centralne zarządzanie danymi
 • Raportowanie danych do Eudamed
 • Automatyczne interfejsy z partnerami biznesowymi w celu wymiany informacji
 • Integracja z systemem ERP, czy WAMAS
 • Długoterminowe przechowywanie oraz administracja danych
 • Aktualizowanie danych
Zobacz więcej

VERIFARMA QUALITY

Moduł zarządzania jakością.

 • Wprowadzenie system zapewniającego jakość danych
 • Implementacja procesu kontroli zmian dla nowych i modyfikowanych danych
 • Zarządzanie Standardowymi Procedurami Operacyjnymi
 • Śledzenie programów/wydarzeń
 • Zarządzanie audytem wewnętrznym i zewnętrznym
 • Zarządzanie ryzykiem
 • Lokalizowanie potencjalnych braków w odniesieniu do ustalonych wymagań
 • Zarządzanie reklamacjami jakościowymi
 • Kwalifikacja partnerów (GMP)
Zobacz więcej