Verifarma Track & Trace

Oprogramowanie do serializacji oraz agregacji produktów

Jak to działa?

Każdemu produktowi przypisywany jest indywidualny i jednoznaczny identyfikator, w celu zapewnienia ich kontroli oraz śledzenia. Pozwala to na wyeliminowanie z obiegu wyrobów fałszywych. Istnieje możliwość serializacji opakowania pojedynczego, zbiorczego bądź całej palety, zgodnie z przepisami danego kraju lub stosownym rozporzędzeniem.


Oprogramowanie Verifarma umożliwia zarządzanie numerami seryjnymi do celów farmaceutycznych, wysyłanie i rejestrowanie ich przez CMO, odbiór i zwrot serii do MAH (poziom 4) oraz zarządzanie serią do drukowania we własnym zakładzie. Dodatkowo pozwala na pracę z oprogramowaniem innej firmy w obrębie zakładu lub na bezpośrednie zarządzanie liniami produkcyjnymi (poziom 3, dostępność interfejsów z 5 dostawcami urządzeń). Jednocześnie jest to platforma do zgłaszania zdarzeń online do podmiotów regulacyjnych (EMVO i Repozytorium Narodowe, poziom 5).

Oprogramowanie Verifarma daje klientowi farmaceutycznemu pewność, że współpracuje z wykwalifikowanym dostawcą na wszystkich niezbędnych polach, aby zachować zgodność z przepisami dotyczącymi identyfikowalności. Po 10 latach doświadczenia oprogramowanie to posiada ponad 2000 klientów korzystających z serializacji w 10 krajach. Znajomość branży, szczegółów dyrektywy 2001/83/CE Parlamentu Europejskiego oraz aktu delegowanego (UE) 2016/161, standardów kodowania GS1, technologii identyfikacji, sprawdzony system komputerowy, infrastruktura z redundancją i bezpieczeństwem, responsywność obsługi klienta i profilaktyczna usługa monitorowania raportów do jednostki zdrowia to kluczowe elementy, które podkreślają usługę i produkt jakim jest Verifarma.

Strona producenta

Główne cechy

 • Jedno rozwiązanie wspierające procesy L3-L4-L5, magazyn, pick&place czy import równoległy.
 • Wsparcie klienta w zakresie wymogów prawnych i regulacji odnośnie serializacji i agregacji
 • Analiza procesowa podczas wdrożenia pozwala na dostosowanie rozwiązania do potrzeb klienta
 • Usługa chmurowa. Dostęp z dowolnego urządzenia posiadającego przeglądarkę internetową
 • Bezpieczeństwo danych poparte certyfikatem ISO 27001
 • Wsparcie klienta 24/7 z monitoringiem.
 • Aktualizacja oprogramowania do bieżących zmian w regulacjach w ramach usługi.
 • Walidacja zgodnie z wymogami GMP

Twoje korzyści

 • Redukcja, bądź całkowita eliminacja fałszowanych produktów
 • Łatwiejsze zarządzanie stanem magazynowym
 • Skrócony czas przyjęć oraz wydań
 • Kontrola przepływu towarów w całym łańcuchu dostaw
 • Klient otrzymuje oryginalny produkt o wysokiej jakości
 • Redukcja kosztów logistycznych, dzięki eliminowaniu błędów przed wysyłką

 

Hospital & Pharmacy

Verifarma Hospital & Pharmacy to elastyczne i kompleksowe rozwiązanie, zaprojektowane w celu spełnienia wymogów Dyrektywy 2011/62/UE (tzw. Dyrektywa Fałszywkowa), z myślą o szpitalach oraz o aptekach.

W celu dostarczenia produktów leczniczych na rynek europejski po 9 lutego 2019 r. oraz sprostania nowym wymogom, dystrybutorzy muszą być w stanie pomyślnie przeprowadzić weryfikację i wycofanie produktów leczniczych w repozytorium.

Jako dostawcy technologii dla przemysłu farmaceutycznego, rozwiązaniem „Verifarma Hospital & Pharmacy”, pomagamy użytkownikom w całej Europie, efektywnie zapewnić zgodność z Dyrektywą.

Funkcje – transakcje FMD:

 • Skan kodu 2D
 • Weryfikacja identyfikatora produktu jak i integralność zabezpieczenia (plomby zabezpieczającej)
 • Wyrejestrowanie identyfikatora, dla produktów:
  • Dostarczonych do klienta. Status: Wydane.
  • Wyeksportowanych poza UE. Status: Eksportowane.
  • Przeznaczonych do zniszczenia. Status: Zniszczone.
  • Przeznaczonych na próbki dla właściwych organów. Status: Próbka.
  • Zwróconych, których nie można przyjąć na magazyn. Status: Zablokowane.
  • Przeznaczonych do przekazania podmiotom, lub instytucjom, o których mowa w art. 23, jeżeli wymagają tego przepisy krajowe.
  • Ukradzionych. Status: skradzione.
 • Przywrócenie aktywnego statusu wyrejestrowanego numeru seryjnego w przypadkach opisanych w artykule 13. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (EU) 2016/161.
 • Możliwość ręcznego wpisania numeru seryjnego.
 • Połączenie z Krajową Organizacją Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL).
 • Historia wszystkich wydarzeń i transakcji.

Zobacz więcej

Główne cechy

 • Dostęp mobilny i internetowy
 • Integracja z systemem ERP klienta
 • Szybka adaptacja do zmian w regulacjach
 • Ekonomiczne rozwiązanie dla dużych, średnich i małych firm
 • Certyfikaty standardów jakości

Wholesalers

Verifarma Wholesalers to elastyczne i kompleksowe rozwiązanie, zaprojektowane w celu spełnienia wymogów Dyrektywy 2011/62/UE (tzw. Dyrektywa Fałszywkowa), z myślą o hurtowniach farmaceutycznych.

W celu dostarczenia produktów leczniczych na rynek europejski po 9 lutego 2019 r. oraz sprostania nowym wymogom, dystrybutorzy muszą być w stanie pomyślnie przeprowadzić weryfikację i wycofanie produktów leczniczych w repozytorium.

Jako dostawcy technologii dla przemysłu farmaceutycznego, rozwiązaniem „Verifarma Wholesalers”, pomagamy hurtownikom w całej Europie, efektywnie zapewnić zgodność z Dyrektywą.

Produkty lecznicze, które muszą być weryfikowane przez hurtowników:

 • Zwrócone przez podmioty upoważnione do dostarczania produktów leczniczych na rynek / hurtownikom.
 • Produkty lecznicze dystrybuowane przez podmioty, które nie są producentem, ani hurtownikiem posiadającym pozwolenie na dopuszczenie do obrotu.

Zwolnione z przeprowadzania weryfikacji, gdy:

 • Produkt zmienia właściciela, lecz pozostaje w fizycznym posiadaniu tego samego hurtownika.
 • Produkt jest dystrybuowany na terytorium państwa członkowskiego, pomiędzy dwoma magazynami należącymi do tego samego hurtownika, bądź tego samego podmiotu prawnego. Nie zachodzi sprzedaż.

Funkcje – transakcje FMD:

 • Skan kodu 2D
 • Weryfikacja identyfikatora produktu jak i integralność zabezpieczenia (plomby zabezpieczającej
 • Wyrejestrowanie identyfikatora, dla produktów:
  • Dostarczonych do klienta. Status: Wydane.
  • Wyeksportowanych poza UE. Status: Eksportowane.
  • Przeznaczonych do zniszczenia. Status: Zniszczone.
  • Przeznaczonych na próbki dla właściwych organów. Status: Próbka.
  • Zwróconych, których nie można przyjąć na magazyn. Status: Zablokowane.
  • Przeznaczonych do przekazania podmiotom, lub instytucjom, o których mowa w art. 23, jeżeli wymagają tego przepisy krajowe.
  • Ukradzionych. Status: skradzione.
 • Przywrócenie aktywnego statusu wyrejestrowanego numeru seryjnego w przypadkach opisanych w artykule 13. Rozporządzenia Delegowanego Komisji (EU) 2016/161.
 • Możliwość ręcznego wpisania numeru seryjnego.
 • Połączenie z Krajową Organizacją Weryfikacji Autentyczności Leków (KOWAL).
 • Historia wszystkich wydarzeń i transakcji.

Zobacz więcej

Główne cechy

 • Dostęp mobilny i internetowy
 • Integracja z systemem ERP klienta
 • Szybka adaptacja do zmian w regulacjach
 • Ekonomiczne rozwiązanie dla dużych, średnich i małych firm
 • Certyfikaty standardów jakości