Verifarma Integrated SolutionsIntegralne rozwiązanie do zarządzania obszarami kontroli, zapewnienia jakości oraz kwestiami regulacyjnymi.

Główne zalety:

 • Zintegrowany System Zarządzania Jakością
 • Redukcja wycofań
 • Redukcja OOS
 • Redukcja błędów w kalkulacjach
 • Automatyczne certyfikaty analizy (COA)
 • Obieg podpisów elektronicznych
 • Łatwiejsze przygotowanie do audytów
 • Wzrost produktywności

QMS

System zarządzania jakością (QMS) to sformalizowany system, który dokumentuje procesy, procedury i odpowiedzialność za osiągnięcie polityk i celów jakości. System zarządzania jakością pomaga koordynować i kierować działaniami organizacji w celu spełnienia wymagań Klientów i wymogów prawnych oraz ciągłej poprawy ich skuteczności i wydajności.

Wdrożenie systemu zarządzania jakością wpływa na każdy aspekt funkcjonowania organizacji. Korzyści z udokumentowanego systemu zarządzania jakością obejmują:

 • Spełnianie wymagań Klienta, co pomaga zaszczepić zaufanie w organizacji, co z kolei przyczynia się do większej liczby Klientów, większej sprzedaży oraz większej liczby regularnych transakcji
 • Spełnianie wymagań organizacji, co zapewnia zgodność z przepisami oraz dostarczanie produktów i usług w sposób najbardziej efektywny kosztowo i zasobowo, stwarzając przestrzeń do ekspansji, wzrostu i zysków
Zobacz więcej

Główne funkcje

 • Zarządzanie GMS
  • Zarządzanie reklamacjami i odchyleniami
  • Rejestracja, przygotowanie i zarządzanie audytami wewnętrznymi i zewnętrznymi
  • Zarządzanie CAPA i kontrolą zmian
 • Zarządzanie dokumentami (SOP)
  • Automatyczne utrzymywanie aktualnych wersji, śledzenie aktualizacji dokumentów
  • Indywidualna ścieżka zatwierdzeń
  • Dostęp do dokumentów na podstawie uprawnień i ról
  • Automatyczny obieg
 • Zarządzanie ryzykiem
  • Rejestracja, ewaluacja wykrywanych ryzyk
  • Przygotowanie i rejestracja działań korygujących oraz reewaluacja
 • Zarządzanie programami
  • Przygotowanie procedur dla okresowo wykonywanych czynności
  • Nadzór nad postępem, terminowością oraz jakością wykonania
 • Wycofania produktów
  • Rejestracja wycofania
  • Śledzenie przyczyn oraz powiązanych zdarzeń
 • KPI
  • Indywidualizacja wskaźników jakościowych
 • Zarządzanie szkoleniami
  • Przygotowywanie szkoleń
  • Zatwierdzanie programu i materiałów szkoleniowych
  • Szkolenia zależne od ról
  • Automatyczne wprowadzanie i przeprowadzanie egzaminów w systemie

 • Definiowanie, ulepszanie oraz kontrolowanie procesów
 • Zmniejszenie ilości odpadów
 • Eliminacja błędów
 • Obniżenie kosztów
 • Ułatwianie i identyfikowanie możliwości szkoleniowych
 • Zaangażowany personel
 • Wyznaczanie kierunku w całej organizacji
 • Komunikowanie gotowości do uzyskania spójnych wyników

LIMS

Od dokumentów papierowych po arkusze kalkulacyjne, tradycyjne metody rejestracji danych są często niewystarczające, aby sprostać wymaganiom nowoczesnego laboratorium. Bez odpowiednich narzędzi, rejestracja, przetwarzanie i analiza próbek to skomplikowany oraz czasochłonny proces. Duża ilość danych wymagających archiwizacji oznacza, że wszelkie metody organizacyjne muszą być usystematyzowane oraz odpowiednio zaplanowane.

LIMS (Laboratory Information Management System) pozwala efektywnie zarządzać przepływem próbek i powiązanymi danymi w celu poprawy efektywności laboratorium. System pomaga ustandaryzować przepływy pracy, testy i procedury, zapewniając jednocześnie precyzyjną kontrolę procesu. Przyrządy mogą być zintegrowane z systemem, w celu zautomatyzowania zbierania danych testowych, zapewniając, że są odpowiednio skalibrowane i obsługiwane wyłącznie przez przeszkolony personel.

Funkcje audytu i kontroli wersji w LIMS są kluczowymi powodami, dla których Klienci używają systemu elektronicznego i „rezygnują z papieru”. W przeciwieństwie do arkusza kalkulacyjnego, zmiany wyników są rejestrowane, jak również wszelkie zmiany w procedurze testowej, używanych przyrządach i np. w odczynnikach.

Zobacz więcej

Główne funkcje

 • Generowanie kalkulacji
  • Ułatwia kalkulacje, które są audytowane i walidowane w celu uniknięcia błędów
  • Pozwala na realizację strategii zgodnie z procedurą analityczną
  • Zarządzanie dokumentacją kalkulacji
  • Zarządzanie kalkulacjami
  • Integracja z testami rutynowymi oraz stabilności
 • Verifarma IoT
  • Integracja z wyposażeniem laboratorium
  • Przechwytuje i rejestruje wszystkie pomiary wykonane w predefiniowanych przez użytkownika przedziałach czasowych
  • Alerty i wskaźniki online
  • Monitorowanie i analiza predykcyjna
  • Zarządzanie wynikami.
 • Stabilność
  • Zarządzanie badaniami stabilności
  • Integralne zarządzanie odchyleniami i wynikami poza specyfikacją
  • Planowanie interwałów pomiędzy testami
  • Planowanie warunków środowiskowych i testów
  • Alarm o zakończonym teście
  • Dane statystyczne
  • Analiza danych historycznych
 • Zarządzanie magazynem
  • Zarządzanie wszystkimi zapasami istniejącymi w laboratorium
  • Generowanie raportów magazynowych. kontrola stanów magazynowych, zapotrzebowania zakupowe
  • Zarządzanie próbkami do badań stabilności
  • Przypomnienie o datach ważności
  • Stan minimalny odczynników
 • Testy rutynowe
  • Zarządzanie testami jakościowymi
  • Certyfikaty analizy (COA)
  • Szybki dostęp do wyników historycznych
  • Zarządzanie OOS (wynikami poza specyfikacją)
  • Planowanie testów

 • Dokładność – uzyskiwanie dokładnych, powtarzalnych wyników
 • Wydajność – automatyzacja i przyspieszanie pracochłonnych zadań
 • Zarządzanie – szybkie przechowywanie oraz odzyskiwanie wyników