EC-SL | HC-SL

Wysoka dokładność ważenia i przepustowość paczek

Urządzenia serii EC-SL i HC-SL przeznaczone są do produktów o wadze do 60 kg. Wysoki poziom dokładności ważenia (do 5 g) umożliwia uzyskanie prędkości do 2,9 m/s. Te doskonałe wartości uzyskuje się dzięki konstrukcji transportera typu „sandwich”, który tworzy sztywną platformę, dzięki której paczka płynnie przemieszcza się po moście wagowym, zapewnia on także redukcję hałasu poniżej 65 dB. Wagi serii SL są szczególnie łatwe do integracji. Ich belki wagowe w technologii EMFR są absolutnie bezobsługowe i nie wymagają konserwacji.

Wagi przepływowe mogą również ważyć podczas faz przyspieszania oraz zwalniania, a także na płaszczyźnie transportera wznoszącej się lub opadającej. Wagi mogą być używane dwukierunkowo z lewej do prawej oraz z prawej do lewej. Silnik napędowy można zamontować opcjonalnie po lewej lub prawej stronie w kierunku jazdy pasa. Wewnętrzny napęd pasowy (silnik pod transporterem wagowym) może być stosowany tam, gdzie ważna jest szczególnie wąska konstrukcja linii.

Strona producenta: link

Dokumentacja techniczna:link

Główne cechy

  • Budowa transportera typu „sandwich”
  • Zakres ważenia do 60 kg (opcjonalnie 150 kg)
  • Dokładność ważenia +/- 5 g
  • Niski poziom hałasu nieprzekraczający 65 dB

Twoje korzyści

  • Belka wagowa w technologii EMFR zapewniająca najlepsze pomiary ważenia
  • Podwójna prędkość w porównaniu ze standardowymi maszynami