EC-VLS | HC-VLS

Najszybsza na świecie waga listowa

Trzy, połączone równolegle wagi HC-VLS, czy EC-VLS osiągają wydajność 60.000 listów na godzinę, przy
pełnym spełnieniu wymagań MID, co jest wyjątkowe w swojej klasie. Ważą listy o maksymalnej wadze 1.000
gramów, z dokładnością co do 0,5 g.

Wagi listowe WIPOTEC-OCS można łatwo zintegrować z maszynami z transportem pionowym do sortowania listów, jako system jedno, lub wielotorowy.

Opatentowany system transportu, w którym przesyłki przemieszczają się swobodnie, bez zatorów umożliwia jednoznaczne i błyskawiczne określenie masy.Pomiar odbywa się przy prędkościach do 4 m/s.

Błyskawiczna i precyzyjna: zaawansowana technologicznie wersja do szerszych przesyłek. Dostępna jest z
prześwitem 22 mm na listy o grubości do 20 mm. Niezależnie od wersji, HC-VLS jest klasą samą w sobie, pod względem technicznym, jak i ekonomicznym.

Zintegrowana belka wagowa EMFR nie zawiera komponentów zużywających się, przez co jest całkowicie bezobsługowa. HC-VLS jest wyposażona w Aktywną Kompensację Wibracji (AVC), która zapewnia prawidłowe wyniki pomiarów w środowisku narażonym na drgania.

Strona producenta: link

Dokumentacja techniczna:link

Główne cechy

  • Prędkość liniowa do 4 m/s
  • Zakres ważenia do 1.000 g
  • Dokładność od +/- 0.5 g
  • Pionowy transport , przez trzy schynchronizowane pasy transportera
  • Nadaje się idealnie do ważenia listów w aplikacjach o średnich i wysokich wydajnościach

Twoje korzyści

  • Łatwa integracja z linią
  • Wysoka skalowalność – możliwość pracy równoległej do trzech wag
  • Precyzyjna belka wagowa WIPOTEC EMFR